Osaaminen

Mekaniikka ja tekninen laskenta

Ympäristö ja tilaluokittelu

Sähkö ja automaatio

Mittaus ja tiedonkeruujärjestelmät

Hydrauliikka ja pneumatiikka

Koneturvallisuus