Osaaminen / Koneturvallisuus

Koneturvallisuus

Vakuutamme, että laitteemme täyttävät mm. konedirektiivin (2006/42/EY), pienjännitedirektiivin (2014/35/EU) sekä EMC-direktiivin (2014/30/EU) vaatimukset.

Suunnittelu alkaa koneen/laitteen vaaratekijöiden tunnistamisesta perustuen standardiin EN ISO 12100. Apuna kartoituksessa käytetään standardeja ISO 14121-1 ja ISO 14121-2. Mitä suurempi riski, sitä korkeammat vaatimukset ohjausjärjestelmälle. Turvallisuuden eheystason laskentaa standardeille IEC 62061 ja ISO 13849-1 teemme SISTEMA- ja SIEMENS SET -laskentatyökaluilla.

 • Vaaratekijöiden kartoitus: tuotantolinja tai yksittäinen kone/laite
 • Riskiarvioinnin toimenpiteet riskien hallintaan (vika- ja vaikutusanalyysit, alustavat vaara-analyysit)
 • vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatiminen
 • Laitekohtaiset standardiselvitykset
 • CE-merkintään liittyvät edellytykset ja vaatimukset
 • Tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen
 • Koneen tai laitteen vaatimat kilvet: turvallisuus, toiminta, ohjeistus
 • Laskenta: kaatumistarkastelut, painopisteen määritykset
 • Mitoitus: voima-, liike- ja asemamitoitukset, jännitysmitoitukset, työkoneiden ja rakenteiden mitoitus, rakenneosien mitoitus, nostoapuvälineiden mitoitus, hydrauliikkajärjestelmät
 • koneturvallisuus kuva 1
 • koneturvallisuus kuva 2