Osaaminen / Sähkö ja automaatio

Sähkö ja automaatio

Automaation osaamistamme on mm. koneautomaatio, prosessiautomaatio, tehdasautomaatio, teollisuusrobotiikka, testausautomaatio, automaatiojärjestelmät...

Logiikkaohjelmat (PLC) toteutetaan Omronin CX-One-, Siemensin LOGO!- ja TIA Portal -ohjelmointityökaluilla. Turva/safety -ohjelmointi toteutettavissa.

Profinet, Profisafe, teollisuus-Ethernet, CAN, DeviceNET, Bluetooth

Robottisolut

Robottisolujen suunnittelu ja toteutus tuotannon tehostamiseen, esim. kappaletavaran käsittelyyn tai hitsaukseen (järjestelmäsuunnittelu, integrointi tuotantoon, tarttujien suunnittelu, ohjelmointi, käyttöönotot, koulutus jne.)

sähkö ja automaatio kuva 1
sähkö ja automaatio kuva 2