Osaaminen / Ympäristö ja tilaluokittelu

Ympäristö ja tilaluokittelu

Olosuhdemääräykset velvoittavat ennen kaikkea työnantajia, joiden työntekijät työskentelevät räjähdysvaarallisissa tiloissa (Ex-tila). Tällaisia esiintyy muun muassa kaivos-, kemian-, puunjalostus- ja lääketeollisuudessa. Lisäksi palavien kaasujen ja nesteiden valmistus, kuljetus ja varastointi. Laitemääräykset puolestaan koskevat räjähdysvaarallisiin tiloihin tulevien komponenttien, laitteiden ja suojausjärjestelmien valmistajia, maahantuojia ja jälleenmyyjiä.

Räjähdyssuojausasiakirja on kirjallinen kokoelma todisteita, että toiminnanharjoittaja tai työnantaja toimii ATEX-määräysten mukaisesti. Näitä ovat muun muassa tilaluokitukset ja niihin sallittujen laitteiden valinta, räjähdysvaaran riskiarviointi, asianmukaiset merkinnät ja valvontatoimenpiteet.

RN-nallituotannon kehitysprojekti: layout-, menetelmä- ja laitesuunnittelu sekä -toteutukset

Räjäyttimen puristimen ja annostelulaitteen modifiointi

  • ympäristö ja tilaluokittelu kuva 1