Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (Henkilöstötietolaki 10§)

Rekisterin pitäjä

Lakome Oy

Y-tunnus: 1044288-1

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Jorma Lehtonen

Puhelin: +358 108 361 801

Sähköposti: jorma.lehtonen@lakome.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

www.lakome.fi

Henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten

Yhteistietojen hallinta

Asiakkaiden markkinointitarpeiden kartoittaminen

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

Yhteydenpito ja tiedoittaminen

Rekisterin tietosuojasisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi ja yhteystiedot esim. (osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite)

Laskutustiedot

Rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten edellyttämät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään

Rekisteri sijaitsee suojatussa ympäristössä

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Jos asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää henkilökohtaisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten

Asiakas voi tehdä kiellon lähettämällä kirjallisen pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: jorma.lehtonen@lakome.fi

Google Analytics

Verkkosivuilla käytetään Googlen kävijäseurantatyökalua Google Analyticsiä

Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Lakome Oy on oikeutettu muuttamaan tietosuojaselostetta tarpeen vaatiessa