Hitsausjigi

Kokoonpano- ja
hitsaus­laitteet

Kokoonpanolaitteiden, nostolaitteiden ja hitsauslaitteiden käyttäminen kokoonpanotyössä tehostaa toimintaa, nostaa tuotteen laatua ja parantaa työturvallisuutta.

Kokoonpanolaitteiden tuomat hyödyt

Suunnittelemme, rakennamme ja toimitamme valmiit kokoonpano-, hitsaus- ja nostolaitteet kumppaneillemme. Tuotantovalmiiksi kootut ja testatut laitekokonaisuudet sopivat kaikenlaiseen kokoonpanotyöhön. Esimerkiksi Scanian bussit on rakennettu Lakomen valmistamilla kokoonpanolaitteilla ja suunnittelemiamme nostolaitteita käytetään monissa kohteissa.

Tehokkuuden kasvu

Kokoonpanolaitteilla voidaan asemoida koottavat osat tarkemmin ja nopeammin kohdalleen ja suorittaa asennus. Kokoonpano-, hitsaus- ja nostolaitteiden käyttö mahdollistaa osien käsittelyn tehokkaasti.

Laadun lisääminen

Erilaiset kokoonpanolaitteet mahdollistavat tuotteen kokoamisen tarkemmilla toleransseilla. Tämä mahdollistaa tarkemman tuotantoprosessin ja parantaa tuotteen ja työn laatua.

Parempi työturvallisuus

Kokoonpano- ja nostolaitteet mahdollistavat raskaiden tuotteiden käsittelyn hallitusti ja turvallisesti. Työtapaturmien riski pienenee.

Tehdäänkö kokoonpanotyöstäsi turvallisempaa?

Klikkaa tuosta oikealta, niin alkaa tapahtua.

Aloitetaan!

Hitsausjigi

Mitä ovat kokoonpano-, nosto- ja hitsauslaitteet?

Toimitamme kokoonpano- ja hitsauslaitteita suurille eurooppalaisille kone- ja laitevalmistajille. Tässä yhteydessä ei tarkoiteta hitsauslaitteilla niitä joilla metallia hitsataan, vaan laitteita, joita käytetään pitämään suuria osia paikallaan, että ne voidaan hitsata. Laitteitamme käytetään traktoreiden kokoonpanossa ja linja-​autojen korirakenteiden hitsaamisessa, osien varustelussa ja kokoonpanossa. Toteuttamillemme laitteille haemme aina CE-​merkin.

Kokoonpano-​, nosto- ja hitsauslaitteet ovat teollisuudessa käytettäviä koneita ja laitteita, jotka on suunniteltu valmistamaan ja kokoonpanemaan erilaisia tuotteita tai komponentteja.

  • Kokoonpano​laitteilla voidaan yhdistää useita osia tai komponentteja yhdeksi toimivaksi tuotteeksi.
  • Hitsauslaitteilla voidaan liittää erilaisia osia hitsaamalla ne yhteen. Tässä yhteydessä hitsauslaitteilla ei tarkoiteta niitä, joilla hitsataan metallia, vaan laitteita, joita käytetään pitämään suuria osia paikallaan, jotta ne voidaan hitsata.
  • Nostolaitteilla nostetaan ja hallitaan erilaisia kappaleiden siirtoja. Nämä laitteet mahdollistavat tasalaatuisen, nopean, tehokkaan ja tarkan työstön ja mahdollistavat siten korkean laadun tuotteissa.
Rengasnostin

Miksi kokoonpano-​ ja hitsauslaitteita käytetään?

Kokoonpano-​, nosto- ja hitsauslaitteet ovat tärkeitä välineitä nykyaikaisissa teollisuuden tuotantoprosesseissa. Niiden avulla voidaan nopeasti, tehokkaasti ja tarkasti valmistaa erilaisia komponentteja ja kokoonpanna niistä toimivia ja laadukkaita tuotteita. Nämä laitteet mahdollistavat myös tarkkuustyöstön ja tarjoavat täydellisen kontrollin kappaleen käsittelyn aikana, mikä varmistaa laadukkaan ja kestävän lopputuloksen. Kuvassa oleva Rengasnostin varmistaa raskaan kaluston renkaan asennuksen tuotantolinjalla turvallisesti ja nopeasti.

Kokoonpano-​ ja hitsauslaitteiden käyttö teollisuudessa tarjoaa monia etuja. Niiden avulla voidaan nopeuttaa tuotantoprosessia ja parantaa tuotannon tehokkuutta. Laitteiden tarkkuus ja nopeus vähentävät myös mahdollisuutta virheisiin ja parantavat tuotannon laatua. Laitteiden avulla voidaan myös helposti valmistaa erikoisempia ja monimutkaisempia tuotteita, mikä lisää yrityksen kilpailukykyä ja mahdollistaa uusien tuotteiden kehittämisen.

Toinen tärkeä etu on turvallisuuden parantaminen. Kokoonpano-​, nosto- ja hitsauslaitteet on suunniteltu ja valmistettu täyttämään kaikki turvallisuusvaatimukset, ja niiden avulla voidaan vähentää ihmisten altistumista vaarallisille tilanteille sekä vähentää tapaturmien riskiä. Tämä puolestaan parantaa työntekijöiden hyvinvointia.

Kaulanostin

Kokoonpanolaitteiden monet hyödyt

Kokoonpano-​, nosto- ja hitsauslaitteiden käyttö teollisuudessa on myös ympäristöystävällistä. Laitteiden tehokas käyttö vähentää turhaa työtä ja säästää raaka-​aineita, mikä vähentää yrityksen ympäristökuormitusta. Lisäksi laitteiden tehokas käyttö vähentää myös energiantarvetta ja parantaa yrityksen energiatehokkuutta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kokoonpano-​, nosto- ja hitsauslaitteiden käyttö teollisuudessa tarjoaa lukemattomia etuja ja vahvuuksia yrityksille: esimerkiksi nopeamman ja tehokkaamman tuotannon, parantuneen turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja mahdollisuuden kehittää uusia tuotteita.

Hyviä juttuja, vai mitä?

Järjestetään tapaaminen ja aloitetaan ratkaisemaan teidän yrityksenne tarvetta.

Ota yhteyttä

Johtonippu

Palvelut ja tuotteet

Teollisuuden laitetoimittaja, joka ymmärtää tarpeesi

Palvelemme kaikkia teollisuuden aloja luotettavasti, ripeästi ja ystävällisesti. Toimimme tiiviisti yhteistyökumppaneitamme kuunnellen ja kehitämme omaa toimintaamme kumppaneiden tarpeiden mukaan.

Kerro meille, mitkä ovat tuotantosi haasteet, niin toteutamme juuri siihen vastaavan ratkaisun!

Mitä me teemme?