Teollisuuden toimialat

Maa- ja metsätalouskoneet

Puunjalostusteollisuus

Materiaalinkäsittely

Joukkoliikenneajoneuvojen tuotantolaitteet

Kappaletavarateollisuus

Räjähdysaineteollisuus

Tuotantotekniikka