Teollisuuden toimialat / Puunjalostusteollisuus

Puunjalostusteollisuus

  • CMC-tuotannon sellupaalien vastaanotto-, siirto- ja käsittelylinjan laitesuunnittelu
  • Työstökoneen lastu- ja pölysuojaus
  • Lämpövoimalaitoksen hakkeenkuljetusjärjestelmän (varastosta palotilaan) suunnittelu
  • Sellupaalin käsittelylinjan muutossuunnittelu
  • CMC-tehtaan selluarkin syöttölinjan muutossuunnittelu
  • Sellun jauhatuksen kehitysprojekti
  • puunjalostusteollisuus kuva 1
  • puunjalostusteollisuus kuva 2