Moventas hallin sisäkuva

Moventas ja Lakome – yli kymmenen vuotta yhteistyötä

Moventas ja Lakome ovat tehneet yhteistyötä vuosikymmenen ajan erilaisten tuotannon osien tehostamiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi. Yhteistyö on sujuvaa ja molempia hyödyttävää ja työllä on saavutettu hyviä tuloksia.

Moventas Gears Oy on tuulivoimaloiden voimansiirtoratkaisujen huoltopalveluita tarjoava yhtiö. Moventas Gears Oy:n omistaa Flender GmbH. 

Lakome on tuotannon tehostamisen ja tuotetestauksen laitetoimittaja, joka panostaa asiakkaidensa tuotannon eri osa-alueiden tehostamiseen. Yhteistyö on synnyttänyt laitteita, joilla Moventas  on pystynyt tehostamaan tuotantolinjastonsa tehoa ja lisäämään työturvallisuutta. Lakomen toteuttamat laitteet on suunniteltu kestämään vaativat olosuhteet ja lisäämään kestävyyttä ja työturvallisuutta. Tämä on erittäin tärkeää Moventasin tapauksessa, koska käsiteltävät tuulivoimalan vaihteistojen osat ovat raskaita.

Yhteistyö on ollut menestyksekästä ja Moventas ja Lakome jatkavat yhteistyötään ja pyrkivät kehittämään uusia ratkaisuja, jotka edistävät molempien yritysten menestystä.

 

Valtteri Kiianmaa, Production Development Manager, Moventas Gears Oy:

Kuinka pitkään olet tehnyt yhteistyötä Lakomen kanssa?

-Ensimmäinen yhteisprojekti Lakomen kanssa on toteutettu vuonna 2014.

Miten kuvailet yhteistyötä?

-Lakomen kanssa hommat on toimineet aina hyvin ja minulle on jäänyt hyvä kuva Lakomen toiminnasta. Ensimmäisestä projektipalaverista lähtien lopulliseen tuotteeseen asti saimme innovatiivisia ehdotuksia ja ratkaisuja tuotteen kehittämiseen. Siten lopputulos oli huomattavasti parempi, kuin oli projektin alussa edes tavoitteeksi määritelty.

Millaisen ongelman Lakome on Moventas:ille ratkaissut?

Lakome ratkaisi raskaiden ja kuumien kappaleiden käsittelyn valmistamalla vaunun, joka siirtää käsiteltävän kappaleen kuumaan uuniin. Tämä lisää kappaleiden käsittelyn tehokkuutta ja työturvallisuutta. Lakomen ratkaisu oli myös lisätä vaunun sivuttaisliikettä toisen hallin ja eri nosturiradan puolelle, josta kappaleet saatiin noudettua, jolloin kappaleiden käsittelyä hallien välillä saatiin vähennettyä. Sivuliikkeen ansiosta sama vaunu voitiin myös liittää jälkeenpäin hankittuun toiseen uuniin.  

Mitä yhteistyön tuloksena on syntynyt ja kuinka merkittävää se on ollut? ?

Aiemmin mainitun vaunun lisäksi Lakome on toteuttanut paljon rakennesuunnittelua ja toteutuksia. Erilaisia teräsrakenteita ja nosturiratoja. Lisäksi Lakome on toteuttanut monenlaisia mekaanisia ja automaatiota hyödyntäviä laitteita. Kaikki laitteet ovat olleet merkittäviä, työtä helpottavia ja osa välttämättömiä työn tekemisen kannalta.  

Miten tyytyväinen olet yhteistyöhön?

-Lakomen kanssa kaikki on mennyt aina hienosti ja olen todella tyytyväinen projektien lopputuksiin.

Suositteletko Lakomea muille toimijoille??

-Kyllä, Lakomea voi suositella kaikille, jotka tarvitsevat kumppania laitetoimittajaksi ja tarvitsevat innovatiivisia ratkaisuja tuotantonsa kehittämiseen.

 

Moventas Gears Oy – www.moventas.com

Hyviä juttuja, vai mitä?

Järjestetään tapaaminen ja aloitetaan ratkaisemaan teidän yrityksenne tarvetta.

Ota yhteyttä

Valtralle toteutettu kokoonpanolinjan loppukevennin.

 

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.